ติดต่อเรา : 081 003 4099 , 080 064 7515, 02 644 9001 coffeeconstruct@gmail.com

COLORSORTER FOR COFFEE
เครื่องยิงสี

01

Color Sorter for Coffee

Chapter 01

ColorSorter เครื่องยิงสี A-Mecs

ธุรกิจการ้านกาแฟในปัจจุบันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกาแฟเริ่มตื่นตัว อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตวัตถุดิบเมล็ดกาแฟ ต้องเร่งมือการผลิตควบคู่ไปกับคุณภาพ ทำให้โรงกาแฟหลายที่เริ่มตื่นตัวเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัดเวลา หลายที่จึงเลือกที่จะใช้แรงงานเครื่องจักรเข้ามาแทนแรงงานคนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเวลา และการคำนวนที่ผิดพลาดลงได้ อาทิ การใช้เครื่องยิงสีที่มีความแม่นยำมาใช้ในโรงงาน

เครื่องยิงสี คือ เครื่องจักรที่ใช้ในการจำแนกสีของเมล็ดพืช โดยจะมีกล้องมองซึ่งช่วยในการจับวัดภาพของสีต่างๆ จากนั้นจะมีเครื่องยิงหัวลมคอยยิงเป่าขัดแยกสีที่แตกต่างและเหมือนกันให้ไปอยู่รวมกันโดยมีรางมารองรับจากนั้นจะมีรที่ซ่อนอยู่คอยเป็นตัวแบ่งแยกสีต่างๆให้อยู่รวมกัน

ภาพการใช้งานเครื่องยิงสี Color Sorter A-Mecs for Coffee ที่โครงการหลวงประเทศไทย

Photograph by BowornPruk

การทำงานของเครื่องยิงสีกาแฟ(ColorSorter A-Mecs) จะทำการคัดแยกกาแฟจากสี ซึ่งการคัดแยกสีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสีเป็นตัวชี้วัดและบ่งบอกคุณภาพของเมล็ดกาแฟได้เป็นอย่างดี เช่น กาแฟสารที่มีสีเขียวเข้ม เป็นตัวแทนของวัถตุดิบที่ดี กาแฟสารสีเขียวนี้จะสามารถขายได้ในราคาที่สูง เพราะมีคุณภาพ กาแฟสารสีขาว คือกาแฟที่เก็บเอาไว้นานจนโดนอากาศมาสัมผัสทำให้สีซีดลงและไม่สด หรืออาจจะเกิดจากการโดนความชื้นอย่างหนักทำให้สีเกิดการซีด ต่อมาคือกาแฟสารสีน้ำตาล ที่เกิดจากการกายพันธุ์ของเมล็ดในช่วงที่เกิดการเจริญเติบโตเป็นกาแฟเชอร์รี่ อาจได้รับผลจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านอากาศ หรือโดนสารเคมี รวมถึงการถูกศัตรูพืชอย่างเมล็งเข้าไปรบกวน และกาแฟสารสีดำ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกาแฟที่คุณภาพต่ำมากที่สุด กาแฟสีดำนี้คือวัตถุประสงค์ที่เครื่องยิงสีต้องการคัดแยกและกำจัดทิ้งออกมาจากกาแฟคุณภาพดี เรื่องจากกาแฟสารสีดำมีสารเหตุมาจากการเน่าเสียที่อาจเกิดจากการค้างคืนกาแฟเชอร์รี่ไว้นานหลายวัน และสาเหตุการณ์กายพันธุ์

“Did you know? Color Sorter is quite a brand new technology! that found in modern era.

เครื่องยิงสีไม่ได้ใช้เพียงกับเมล็ดกาแฟสารเท่านั้น แต่ยังสามารถแยกสีของกาแฟกะลาได้อีกด้วย ทั้งนี้ยังรวมถึงเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการแยกสีอีกด้วย โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การเพาะปลูกกระทั้งสู่กระกวนการคัดแยกคุณภาพ การคัดแยกสีเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดเพราะสามารถบ่งบอกคุณภาพและภาพลักษณ์ของ สิ้นค้าได้ดีที่สุด

ภาพภายในเครื่องยิงสี Colorsorter A-Mecs

Photograph by BowornPruk

Editor

Content Writer : Liu Teja

ความคุ้มค่าของเครื่องยิงสี

เนื่องด้วยการเวลาและการแข่งขันที่สูง ของธุรกิจกาแฟในปัจจุบัน หากผู้ประกอบการสามารถที่จะชูเรื่องคุณภาพและรวดเร็วให้ผู้บริโภคเห็นได้ก็ ย่อมดีต่อความน่าเชื่อถือ เครื่องยิงสีที่ทำหน้าที่แทนมือและดวงตาของแรงงานในสมัยก่อนซึ่งต้องใช้เวลานานในการคัดแยกและบางครั้งก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ เนื่องจากผลผลิตที่ มากมายมหาศาล หากแต่เครื่องยิงสีสามารถคัดแยกและก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยมาก โดยมีค่าความแม่นย่ำสูงมากกว่าร้อยละ 99 %

ดังนั้นนักลงทุนที่ดีควรให้ความสำคัญกับ คุณภาพมาอันดับแรก เพราะคุณภาพคือสิ่งที่จะผูดมัดใจลูกค้าของท่าน ให้มีความชื่นชอบและภาคภูมิใจในแบรนด์ของท่าน มากกว่าการขายของถูกแต่ไร้คุณภาพ

Want to read more articles about Coffee?
ติดตามบทความดีๆ เกี่ยวกับกาแฟได้ที่นี่

9 + 14 =

*โปรดยืนยันว่าคุณไม่ใช่คอมพิวเตอร์*