ติดต่อเรา : 081 003 4099 , 080 064 7515, 02 644 9001 coffeeconstruct@gmail.com

Our Company

“Our Goal” is to make the best quality coffee !!

A Coffee Cherry

กาแฟที่ดีต้องมาจากผลเชอรี่ที่ดี เราจึงให้ความสำคัญในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การล้างและการกะเทาะผลเชอรี่

Coffee Parchment

การหมัก การขัดเมือก และการตากเมล็ดกาแฟกะลา มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อรสชาติของกาแฟ

Green Beans

การจัดเก็บและคัดแยกเมล็ดกาแฟสารที่ดีจะช่วยลดต้นทุกในการผลิตได้ อีกทั้งยังช่วยคุมคุณภาพกาแฟให้คงที่อีกด้วย

Quality Control

ในการควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่วจำเป็นต้องมีการวัดความชื้นและตรวจสารเคมีที่ตกค้างที่ได้มาตรฐาน

Our Story

บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2530 กว่า 28 ปีในวงการเกษตรกรรมของประเทศไทย เราคือผู้ผลิตและนำเข้า เครื่องจักรในแบบต่างๆ ทั้งอุปกรณ์สำหรับ Lab กาแฟ รวมไปถึงเครื่องจักรใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแปรรูป กาแฟสาร กาแฟกะลา และ กาแฟเชอรี่ เราคือบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีอุปกรณ์ในการผลิตเมล็ดกาแฟที่ครบสมบูรณ์แบบทั้งระบบ อีกทั้งเรายังสามารถเขียนแบบทั้งระบบ 2D และ 3D เพื่อให้จำลองภาพรวมภายในโรงงานออกมาได้ก่อนที่จะลงมือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตกาแฟ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้องและปรับปรุงรูปแบบได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา : 081 003 4099, 089 070 2010, 02 644 9001
ที่อยู่ : 69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400