ติดต่อเรา : 081 003 4099 , 080 064 7515, 02 644 9001 coffeeconstruct@gmail.com

Pre-Cleaner เครื่องทำความสะอาดเมล็ดกาแฟ

เครื่องทำความสะอาดเมล็ดกาแฟ (Pre-Cleaner) ใช้สำหรับทำความสะอาดเมล็ดกาแฟได้ทั้งกาแฟสารและกาแฟกะลา สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง Arabica Robusta เครื่องถูกออกแบบมาเพื่อแยกสิ่งเจือปนหลากหลายชนิดตั้งแต่ ฝุ่นละเอียด สิ่งเจือปนชิ้นเล็กและใหญ่

  • สิ่งเจือปนชิ้นใหญ่ ได้แก่ เมล็ดกาแฟหูช้าง หิน กิ่งไม่ เศษกระดาษ เศษถุงกระสอบ ฯลฯ
  • สิ่งเจือปนชิ้นเล็ก ได้แก่ กาแฟเมล็กหัก กาแฟเมล็ดลีบ เมล็ดดำเสีย กรวด ฯลฯ
  • ฝุ่นละเอียด ได้แก่ เปลือกกาแฟกะลา ฝุ่นกาแฟ เศษของ silver skin ผงละอองฝุ่น เศษยาง ฯลฯ

ส่วนใหญ่แล้วโรงกาแฟหลายโรง มักจะมองข้ามความสำคัญของเครื่อง Pre-Cleanerโดยมองว่าการทำความสะอาดเมล็ดเบื้องต้นไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องทำความสะอาดเป็นเครื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะมีส่วนช่วยในการลดข้อผิดพลาดที่จะเกินขึ้นในทุกกระบวนการผลิตส่วนอื่นๆ ลดฝุ่นละอองภายในโรงงาน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยทำให้กำลังการผลิตรวมของทั้งระบบสูงขึ้นได้อีกด้วย

“เราติดตั้งเครื่องให้พร้อมใช้งานได้ทันที”

*รับติดตั้งเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟทั้งระบบและโครงสร้างฐาน*

*รับประกันทั้งระบบ 1 ปีเต็ม เครื่องจักรรับประกันสูงสุดถึง 5 ปี*

ติดต่อสอบถาม

📞 โทร : 081 003 4099, 089 070 2010, 02 644 9001

✉️ Email : coffeeconstruct@gmail.com

💻 Website : https://coffeeconstruct.com/contact-us

Save

Save

Save

ทำไม่เครื่องทำความสะอาดจึงมีส่วนช่วยให้กำลังการผลิตสูงขึ้น?

อย่างที่เราทราบกันดีว่าเครื่อง Pre-Cleaner สามาถแยกสิ่งสกปรกและเศษขยะที่ไม่ต้องการออกไปได้ แล้วทำไมถึงทำให้กำลังการผลิตของทั้งระบบเร็วขึ้นได้ละ? นั่นเป็นเพราะว่า “เครื่องจะช่วยลด ค่าการเจือปนของ ของเสียในของดี” ซึ่งค่านี้ถูกเรียกว่า %สิ่งเจือปน หรือ %Contamination ในการคัดแยกวัตถุทุกชนิดที่มีลักษณะเป็นเมล็ด(Grains)ด้วยเครื่องจักร เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการดูวัตถุดิบที่ต้นทางว่ามีสิ่งเจือปนอยู่เท่าไหร่

%สิ่งเจือปน = (จำนวนเมล็ดกาแฟเสีย ÷ เมล็ดกาแฟทั้งหมด) x 100

การคิด%สิ่งเจือปน สุ่มเมล็ดกาแฟมาจากกระสอบ 500 เมล็ด คัดแยกเมล็ดเสียและเมล็ดไม่สมบูรณ์ออกมา เช่น นับเมล็ดเสียได้ 92 เมล็ด จะได้ว่า 92×100/500 = 18.4% กล่าวคือวิธีนี้คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเป็น%

กรณีตัวอย่าง เช่น  กาแฟอาราบิก้าชนิดหนึ่งมี %สิ่งเจือปน = 20% หลังจากผ่านเครื่องทั้งระบบแล้วเหลือ %สิ่งเจือปน = 3% หากเราติดเครื่องทำความสะอาดเพิ่มเข้าไปที่ต้นทางเข้าของระบบอาจได้ค่าที่ดี ขึ้นเป็น %สิ่งเจือปน(หลังผ่านเครื่องทำความสะอาด) = 6% เมื่อผ่านเครื่องทั้งระบบแล้วเหลือ %สิ่งเจือปน = 0.15%